Tumblelog by Soup.io
 • blondi
 • idontcareiloveit
 • nothingmore
 • klart
 • inspiration-emotions
 • justinek
 • tru-skawka
 • stockholmsyndrome
 • sweetchocolate
 • deemcee
 • mala-smutna-dziewczynka
 • kortyzol
 • natex
 • jammin
 • gemma
 • odulekkocurek
 • kovval
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

November 29 2017

1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viaohhmarigold ohhmarigold
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viazdzir zdzir
Reposted fromFlau Flau viahagis hagis
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamzawieszke mamzawieszke
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viadawit dawit
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viainmybetterworld inmybetterworld
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viauciekam uciekam

November 28 2017

2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viacitiesofnight citiesofnight
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viacitiesofnight citiesofnight
5293 d595
Reposted fromuniesienia uniesienia viacitiesofnight citiesofnight
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacitiesofnight citiesofnight

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viacitiesofnight citiesofnight
ludzie pytają mnie gdzie będę za rok - kurwa mać, ja nawet nie wiem gdzie teraz jestem.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdivi divi viacitiesofnight citiesofnight

November 24 2017

charlottedsweb:

dragonmoose:

smalltownsylveon:

sherlockdc:

HNG.

He went from Andrew Scott to Moriarty in .5 seconds.

YOU CAN PHYSICALLY SEE HIS EYES LIGHT UP WITH THE CRAZY

YOU CAN ACTUALLY SEE IT.

Reposted fromwerhamster werhamster viasherlock sherlock

November 20 2017

3572 2662 500
Reposted bypartyhardorgtfoludzosmutnazupafreewaytoffifeenothingiseverythingmagolek22Masheblotindodnowaiga-xvlpiehusdum-spiro-sperotoniewszystkoskynetpizzauseeidreamgriseldispelletierine

November 16 2017

3561 c37e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl